Services

WEB DESIGN

Nhận Thiết Kế trang mạng Website cho tiệm Nails
 • Lấy hẹn trên mạng (Online Appointment)
 • Trả tiền trên mạng (Online Payment)
 • Nhắn tin cho thợ các cuộc hẹn (Notify technicians of scheduled appointments)

WEB HOSTING

Dịch vụ lưu trữ trang mạng của tiệm trên máy chủ kết nối Internet
 • Cập nhật lẹ
 • An toàn và bảo mật

OTHER SERVICES

Dịch Vụ Khác
 • Khai thế cuối năm W2 / 1099 (File Tax Return)
 • Làm lại bằng nails (License Renewal)
 • Nhận làm thông dịch viên (Translation Services)
 • Đưa đón đi làm giấy tờ, bác sĩ (Transportation Services)
 • Bảo trì vi tính (Computer Services)
  • Diệt Malware vi rút (Malware Removal)
  • WIFI hay vi tính chạy chậm (Computer and WIFI slow response)